<form id="ry3zu"></form>
  今天是:
                          安徽教育網   |   亳州市教育局
  WORD練習題
  更新時間:2015-11-23 14:48:38 作者: 王玉霞  來源:王玉霞  瀏覽:

   Gf0亳州經貿科技學校,亳州市第五完全中學,亳州五中,亳州高職,亳州職高,職業高中,職業中學,職高,高

  1.       將紙張大小設置為大32開(寬度:14厘米,高度20.3厘米)上,下,左,右邊距各為2厘米。(1分)
  2.       將標題文字“水調歌頭”設置成隸書,一號,居中。(1分)
  3.       將“蘇軾”二字設置成楷體,小二號,加粗。(1分)
  4.       將“丙辰中秋……”段設置成楷體,三號,加粗,藍色,左右縮進2字符。
  5.       從“何似在人間?”和“轉朱閣”之間處,將詞分為2段。2段的格式均為宋體,三號,首行縮進2字符,1.5倍行距。
  6.       將文檔保存在考生文件夾中,文件名不變。
   
   
   
                                 水調歌頭
      
                                    蘇軾
   
            丙辰中秋,歡飲達旦,大醉, 作此篇。兼懷于由。

       明月幾時有?把酒問青天。不知天上官闕,今夕是何年。我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。起舞弄清影,何似在人間?轉朱閣,低崎戶,照無眠。不應有恨。何事Gf0亳州經貿科技學校,亳州市第五完全中學,亳州五中,亳州高職,亳州職高,職業高中,職業中學,職高,高

  捕鱼达人手机版下载